Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Povprečne letne in mesečne količine padavin [mm], Slovenija, 1981 - 2014
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

OBDOBJE, LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 17 | izbranih:

Išči

MESEC

Skupaj: 13 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
24. 01. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
mm/l/m2
Vir
Ministrstvo za okolje in prostor - Agencija Republike Slovenije za okolje
Opombe

Opombe


Pridobljeno 5.3.2015 s spletne strani ARSO.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
OBDOBJE, LETO
Merilna mreža in število meteoroloških postaj [te so nameščene tudi na različnih nadmorskih višinah] se ves čas spreminjajo, zato lahko niha tudi količina na njih pridobljenih podatkov.

Seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo vedno.
OBDOBJE, LETO
1981-1990
Desetletno povprečje padavin po mesecih.
1991-2000
Desetletno povprečje padavin po mesecih.
2001-2010
Desetletno povprečje padavin po mesecih.