Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Indicators of electricity consumption in households and business entities, municipalities, Slovenia, annually
Mark your selections and choose between table on screen and file format. Marking tips

For variables marked Select at least one value you need to select at least one value

MUNICIPALITIES Select at least one value

Total: 213 | Selected:

Search

INDICATOR Select at least one value

Total: 2 | Selected:

Search

YEAR Select at least one value

Total: 3 | Selected:

Search


Number of selected data cells are:(maximum number allowed is 1,000,000)

Presentation on screen is limited to 1,000 rows and 150 columns


Number of selected cells exceeds the maximum allowed 1,000,000
Contact and information

Information

Latest update
12/27/2023
Contact
Statistical Office of the Republic of Slovenia, T: +386 1 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Unit
kWh
Next update
12/27/2024
Source
Statistical Office of the Republic of Slovenia
Footnotes

Footnotes

Linked content:
- Methodological explanations
MUNICIPALITIES
Podatki so teritorialno razvrščeni po uredbi o Standardni klasifikaciji teritorialnih enot (opis in pojasnila), raven SKTE 5. Podatki o spremembah posameznih občin so dostopni na povezavi. V Seznamu občin s spremembami območij občin od leta 1995 dalje je opisana vrsta spremembe, naveden je datum, s katerim je opisana teritorialna sprememba upoštevana pri teritorialnem razvrščanju enot za statistične namene ter naveden Uradni list, v katerem so bile objavljene omenjene teritorialne opombe. V seznamu občin je navedeno zadnje veljavno stanje imen občin.