Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Average monthly earnings by activities [NACE Rev. 2], municipalities, Slovenia, 2005M01 - 2015M10
Mark your selections and choose between table on screen and file format. Marking tips

For variables marked Select at least one value you need to select at least one value

MUNICIPALITIES

Total: 213 | Selected:

Search

ACTIVITY

Total: 20 | Selected:

Search

MONTH Select at least one value

Total: 130 | Selected:

Search

EARNINGS Select at least one value

Total: 2 | Selected:

Search

MEASURES Select at least one value

Total: 9 | Selected:

Search


Number of selected data cells are:(maximum number allowed is 1,000,000)

Presentation on screen is limited to 1,000 rows and 150 columns


Number of selected cells exceeds the maximum allowed 1,000,000
Contact and information

Information

Latest update
1/24/2022
Contact
Statistical Office of the Republic of Slovenia, T: +386 1 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Unit
EUR
Source
Statistical Office of the Republic of Slovenia
Footnotes

Footnotes


Linked content:
- Methodological explanations
- Release Calendar
MUNICIPALITIES
Data are territorially classified according to the Decree on the Standard Classification of Territorial Units description and explanations, level SKTE 5. Data on changes of individual municipalities are available at the link. In the list Slovene municipalities [by alphabet] and description on their territorial changes since 1995 the type of change is described together with the date when the described territorial change was taken into account in the territorial classification of units for statistical purposes and the Official Journal in which the mentioned territorial changes were published. In the list of municipalities the last valid situation regarding the names of municipalities is stated.
MUNICIPALITIES
Apače
01.01.2007: Občina Apače je nastala z odcepitvijo od občine Gornja Radgona [Uradni list RS št. 27/06].
Bled
01.01.2007: Od občine Bled se je odcepila občina Gorje [Uradni list RS št. 61/06].
Cerkvenjak
Junij 2005: Spremenili sta se območji občin Cerkvenjak in Lenart. Iz naselij Osek, Zgornje Verjane in Spodnje Verjane v občini Lenart so se izločili deli naselij in se priključili k naselju Brengova v občini Cerkvenjak. Iz naselja Spodnje Verjane v občini Lenart pa se je izločil tudi del, ki se je priključil k naselju Čagona v občini Cerkvenjak.
Cirkulane
01.01.2007: Občina Cirkulane je nastala z odcepitvijo od občine Gorišnica [Uradni list RS št. 27/06].
Divača
01.01.2007: Naselje Ostrovica je bilo izločeno iz občine Divača in priključeno občini Hrpelje - Kozina [Uradni list RS št. 27/06].
Gorišnica
01.01.2007: Od občine Gorišnica se je odcepila občina Cirkulane [Uradni list RS št. 27/06].
Gorje
01.01.2007: Občina Gorje je nastala z odcepitvijo od občine Bled [Uradni list RS št. 61/06].
Gornja Radgona
01.01.2007: Od občine Gornja Radgona se je odcepila občina Apače [Uradni list RS št. 27/06]
Hajdina
14.06.2002: Iz občine Videm se je izločilo naselje Lancova vas pri Ptuju in se priključilo k občini Hajdina. Ta sprememba je bila formalno izpeljana šele marca 2005.
Hrpelje - Kozina
01.01.2007: K občini Hrpelje - Kozina je bilo priključeno naselje Ostrovica, ki je po predhodni členitvi sodilo v občino Divača [Uradni list RS št. 27/06].
Kostanjevica na Krki
01.01.2007: Občina Kostanjevica na Krki je nastala z odcepitvijo od občine Krško [Uradni list RS št. 27/06].
Krško
01.01.2007: Od občine Krško se je odcepila občina Kostanjevica na Krki [Uradni list RS št. 27/06].
Lenart
Junij 2005: Spremenili sta se območji občin Cerkvenjak in Lenart. Iz naselij Osek, Zgornje Verjane in Spodnje Verjane v občini Lenart so se izločili deli naselij in se priključili k naselju Brengova v občini Cerkvenjak. Iz naselja Spodnje Verjane v občini Lenart pa se je izločil tudi del, ki se je priključil k naselju Čagona v občini Cerkvenjak.
01.01.2007: Od občine Lenart se je odcepila občina Sveta Trojica v Slov. goricah. [Uradni list RS št. 27/06].
01.01.2007: Od občine Lenart se je odcepila občina Sveti Jurij v Slov. goricah [Uradni list RS št. 61/06].
Log - Dragomer
01.01.2007: Občina Log - Dragomer je nastala z odcepitvijo od občine Vrhnika [Uradni list RS št. 61/06].
Makole
01.01.2007: Občina Makole je nastala z odcepitvijo od občine Slovenska Bistrica [Uradni list RS št. 27/06].
Mirna
01.01.2012: Občina Mirna je nastala z odcepitvijo od občine Trebnje [ZUODNO-G, Uradni list RS št. 9/11].
Mislinja
01.01.2007: Občina Mokronog - Trebelno je nastala z odcepitvijo od občine Trebnje [Uradni list RS št. 27/06].
Moravske Toplice
01.01.2007: Od občine Mozirje se je odcepila občina Rečica ob Savinji [Uradni list RS št. 61/06].
Nazarje
01.01.2007: Od občine Nova Gorica se je odcepila občina Renče - Vogrsko [Uradni list RS št. 27/06].
Nova Gorica
01.01.2007: Od občine Novo mesto sta se odcepili občini Straža in Šmarješke Toplice [Uradni list RS št. 27/06].
Oplotnica
01.01.2007: Od občine Ormož sta se odcepili občini Središče ob Dravi in Sveti Tomaž [Uradni list RS št. 27/06].
Podvelka
01.01.2007: Občina Poljčane je nastala z odcepitvijo od občine Slovenska Bistrica [Uradni list RS št. 27/06].
Postojna
Januar 2005: Iz občine Prebold se je izločil del naselja Marija Reka in se je priključil k naselju Knezdol v občini Trbovlje. Površina občine Trbovlje se je povečala za 0,2 km2, površina občine Prebold se je za toliko zmanjšala. Ob tej spremembi občinskih mej se je spremenila tudi meja med dvema statističnima regijama, in sicer zasavsko [občina Trbovlje] in spodnjeposavsko [občina Prebold].
Razkrižje
01.01.2007: Občina Rečica ob Savinji je nastala z odcepitvijo od občine Mozirje [Uradni list RS št. 61/06].
Rečica ob Savinji
01.01.2007: Občina Renče - Vogrsko je nastala z odcepitvijo od občine Nova Gorica [Uradni list RS št. 27/06].
Slovenj Gradec
01.01.2007: Od občine Slovenska Bistrica sta se odcepili občini Makole in Poljčane [Uradni list RS št. 27/06].
Solčava
01.01.2007: Občina Središče ob Dravi je nastala z odcepitvijo od občine Ormož [Uradni list RS št. 27/06].
Starše
01.01.2007: Občina Straža je nastala z odcepitvijo od občine Novo mesto [Uradni list RS št. 27/06].
Sveta Ana
01.01.2007: Občina Sveta Trojica v Slov. goricah je nastala z odcepitvijo od občine Lenart [Uradni list RS št. 27/06].
Sveti Jurij ob Ščavnici
01.01.2007: Občina Sveti Jurij v Slov. goricah je nastala z odcepitvijo od občine Lenart [Uradni list RS št. 61/06].
Sveti Jurij v Slov. goricah
01.01.2007: Občina Sveti Tomaž je nastala z odcepitvijo od občine Ormož [Uradni list RS št. 27/06].
Šentjur
01.01.2007: Občina Šentrupert je nastala z odcepitvijo od občine Trebnje [Uradni list RS št. 61/06].
Šmarje pri Jelšah
01.01.2007: Občina Šmarješke Toplice je nastala z odcepitvijo od občine Novo mesto [Uradni list RS št. 27/06].
Tolmin
Januar 2005: Iz občine Prebold se je izločil del naselja Marija Reka in se je priključil k naselju Knezdol v občini Trbovlje. Površina občine Trbovlje se je povečala za 0,2 km2, površina občine Prebold se je za toliko zmanjšala. Ob tej spremembi občinskih mej se je spremenila tudi meja med dvema statističnima regijama, in sicer zasavsko [občina Trbovlje] in spodnjeposavsko [občina Prebold].

Trbovlje
01.01.2007: Od občine Trebnje se je odcepila občina Mokronog - Trebelno [Uradni list RS št. 27/06].
01.01.2007: Od občine Trebnje se je odcepila občina Šentrupert [Uradni list RS št. 61/06].
Trebnje
01.01.2012: Od občine Trebnje se je odcepila občina Mirna [ZUODNO-G, Uradni list RS št. 9/11].
Veržej
14.06.2002: Iz občine Videm se je izločilo naselje Lancova vas pri Ptuju in se priključilo k občini Hajdina. Ta sprememba je bila formalno izpeljana šele marca 2005 [Uradni list RS št. 52/2002].
Vransko
01.01.2007: Od občine Vrhnika se je odcepila občina Log - Dragomer [Uradni list RS št. 61/06].