Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Natural change of population, municipalities, Slovenia, annually
Mark your selections and choose between table on screen and file format. Marking tips

For variables marked Select at least one value you need to select at least one value

MUNICIPALITIES

Total: 213 | Selected:

Search

YEAR Select at least one value

Total: 28 | Selected:

Search

MEASURES Select at least one value

Total: 12 | Selected:

Search


Number of selected data cells are:(maximum number allowed is 1,000,000)

Presentation on screen is limited to 1,000 rows and 150 columns


Number of selected cells exceeds the maximum allowed 1,000,000
Contact and information

Information

Latest update
9/7/2023
Contact
Statistical Office of the Republic of Slovenia, T: +386 1 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Unit
number
Source
Statistical Office of the Republic of Slovenia
Footnotes

Footnotes


Linked content:
- Methodological explanations
- Methodological explanations
MUNICIPALITIES
Data are territorially classified according to the Decree on the Standard Classification of Territorial Units description and explanations, level SKTE 5. Data on changes of individual municipalities are available at the link. In the list Slovene municipalities (by alphabet) and description on their territorial changes since 1995 the type of change is described together with the date when the described territorial change was taken into account in the territorial classification of units for statistical purposes and the Official Journal in which the mentioned territorial changes were published. In the list of municipalities the last valid situation regarding the names of municipalities is stated.
YEAR
1995
Data on population by municipalities are not available.
1996
Data on population by municipalities are not available.
MUNICIPALITIES
Apače
01.01.2007: Občina Apače je nastala z odcepitvijo od občine Gornja Radgona (Uradni list RS št. 27/06).
Benedikt
01.01.1999: Občina Benedikt je nastala z odcepitvijo od občine Lenart (Uradni list RS št. 56/98).
Bistrica ob Sotli
01.01.1999: Občina Bistrica ob Sotli je nastala z odcepitvijo od občine Podčetrtek (Uradni list RS št. 56/98).
Bloke
01.01.1999: Občina Bloke je nastala z odcepitvijo od občine Loška dolina (Uradni list RS št. 56/98).
Braslovče
01.01.1999: Občina Žalec s šifro 145 (do 01.01.1999) je bila ukinjena. Nastalo je šest novih občin, med njimi občina Braslovče (Uradni list RS št. 56/98).
Cankova
01.01.1999: Občina Cankova je nastala z odcepitvijo od občine Cankova - Tišina. Ime občine Cankova - Tišina se je spremenilo v Tišina (Uradni list RS št. 56/98).
Cerkvenjak
01.01.1999: Občina Cerkvenjak je nastala z odcepitvijo od občine Lenart (Uradni list RS št. 56/98).
Junij 2005: Spremenili sta se območji občin Cerkvenjak in Lenart. Iz naselij Osek, Zgornje Verjane in Spodnje Verjane v občini Lenart so se izločili deli naselij in se priključili k naselju Brengova v občini Cerkvenjak. Iz naselja Spodnje Verjane v občini Lenart pa se je izločil tudi del, ki se je priključil k naselju Čagona v občini Cerkvenjak.
Cirkulane
01.01.2007: Občina Cirkulane je nastala z odcepitvijo od občine Gorišnica (Uradni list RS št. 27/06).
Črenšovci
01.01.1999: Od občine Črenšovci se je odcepila občina Velika Polana (Uradni list RS št. 56/98).
Destrnik
01.01.1999: Od občine Destrnik - Trnovska vas sta se odcepili občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah in Trnovska vas. Ime občine Destrnik - Trnovska vas se je spremenilo v Destrnik (Uradni list RS št. 56/98, 75/98).
Dobje
01.01.1999: Občina Dobje je nastala z odcepitvijo od občine Šentjur (Uradni list RS št. 56/98).
Dobrepolje
01.01.1999: Naselja Polom, Seč in Vrbovec so bila izločena iz občine Dobrepolje in priključena občini Kočevje. (Uradni list RS št. 56/98).
December 2000: Iz občine Kočevje se je izločil del naselja Vrbovec in se priključil k naselju Rapljevo v občini Dobrepolje.
Dobrna
01.01.1999: Občina Dobrna je nastala z odcepitvijo od občine Vojnik (Uradni list RS št. 56/98).
Dobrova - Polhov Gradec
01.01.1999: Od občine Dobrova - Horjul - Polhov Gradec se je odcepila občina Horjul. Ime občine Dobrova - Horjul - Polhov Gradec se je spremenilo v Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS št. 56/98, 75/98).
Dobrovnik/Dobronak
01.01.1999: Občina Dobrovnik/Dobronak je nastala z odcepitvijo od občine Lendava/Lendva (Uradni list RS št. 56/98, 75/98).
Dolenjske Toplice
01.01.1999: Občina Dolenjske Toplice je nastala z odcepitvijo od občine Novo mesto (Uradni list RS št. 56/98).
Domžale
01.01.1999: Od občine Domžale se je odcepila občina Trzin.
K občini Domžale sta bili priključeni naselji Kokošnje in Zalog pod Sv. Trojico, ki sta po predhodni členitvi sodila v občino Moravče (Uradni list RS št. 56/98).
Gorenja vas - Poljane
01.01.1999: K občini Gorenja vas - Poljane je bilo priključeno naselje Bukov Vrh, ki je po predhodni členitvi sodilo v občino Škofja Loka (Uradni list RS št. 56/98, 75/98).
Gorje
01.01.2007: Občina Gorje je nastala z odcepitvijo od občine Bled (Uradni list RS št. 61/06).
Grad
01.01.1999: Občina Grad je nastala z odcepitvijo od občine Kuzma (Uradni list RS št. 56/98).
Hajdina
01.01.1999: Občina Hajdina je nastala z odcepitvijo od občine Ptuj (Uradni list RS št. 56/98, 52/02).
14.06.2002: Iz občine Videm se je izločilo naselje Lancova vas pri Ptuju in se priključilo k občini Hajdina. Ta sprememba je bila formalno izpeljana šele marca 2005.
Hoče - Slivnica
01.01.1999: Občina Hoče - Slivnica je nastala z odcepitvijo od občine Maribor (Uradni list RS št. 56/98).
Hodoš/Hodos
01.01.1999: Občina Hodoš/Hodos je nastala z odcepitvijo od občine Hodoš - Šalovci/Hodos - Šalovci. Ime občine Hodoš - Šalovci/Hodos - Šalovci se je spremenilo v Šalovci (Uradni list RS št. 56/98, 75/98).
Horjul
01.01.1999: Občina Horjul je nastala z odcepitvijo od občine Dobrova - Horjul - Polhov Gradec. Ime občine Dobrova - Horjul - Polhov Gradec se je spremenilo v Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS št. 56/98, 75/98).
Jesenice
01.01.1999: Od občine Jesenice se je odcepila občina Žirovnica (Uradni list RS št. 56/98).
Jezersko
01.01.1999: Občina Jezersko je nastala z odcepitvijo od občine Preddvor (Uradni list RS št. 56/98).
Kamnik
01.01.1999: Od občine Kamnik se je odcepila občina Komenda (Uradni list RS št. 56/98).
Kočevje
01.01.1999: Od občine Kočevje se je odcepila občina Kostel (Uradni list RS št. 56/98,69/94).
K občini Kočevje so bila priključena naselja Polom, Seč in Vrbovec, ki so po predhodni členitvi sodila v občino Dobrepolje (Uradni list RS št. 56/98).
December 2000: Iz občine Kočevje se je izločil del naselja Vrbovec in se priključil k naselju Rapljevo v občini Dobrepolje.
Komenda
01.01.1999: Občina Komenda je nastala z odcepitvijo od občine Kamnik (Uradni list RS št. 56/98).
Kostanjevica na Krki
01.01.2007: Občina Kostanjevica na Krki je nastala z odcepitvijo od občine Krško (Uradni list RS št. 27/06).
Kostel
01.01.1999: Občina Kostel je nastala z odcepitvijo od občine Kočevje (Uradni list RS št. 56/98)
Kranj
14.06.2002: Iz občine Šenčur se je izločilo naselje Hrastje in se priključilo k občini Kranj (Uradni list RS št. 52/2000).
Križevci
01.01.1999: Občina Križevci je nastala z odcepitvijo od občine Ljutomer (Uradni list RS št. 56/98, 75/98).
Kuzma
01.01.1999: Od občine Kuzma se je odcepila občina Grad (Uradni list RS št. 56/98, 69/94).
Laško
01.01.1999: Naselje Obrežje je bilo izločeno iz občine Laško in priključeno občini Radeče (Uradni list RS št. 56/98).
Lenart
01.01.1999: Od občine Lenart so se odcepile občine Benedikt, Cerkvenjak in Sveta Ana (Uradni list RS št. 56/98).
Junij 2005: Spremenili sta se območji občin Cerkvenjak in Lenart. Iz naselij Osek, Zgornje Verjane in Spodnje Verjane v občini Lenart so se izločili deli naselij in se priključili k naselju Brengova v občini Cerkvenjak. Iz naselja Spodnje Verjane v občini Lenart pa se je izločil tudi del, ki se je priključil k naselju Čagona v občini Cerkvenjak.
Lendava/Lendva
01.01.1999: Od občine Lendava/Lendva se je odcepila občina Dobrovnik/Dobronak (Uradni list RS št. 56/98).
Litija
01.01.1999: Naselji Kostanjevica in Ravne nad Šentrupertom sta bili izločeni iz občine Litija in priključeni občini Trebnje (Uradni list RS št. 56/98).
14.06.2002: Iz občine Litija se je izločilo 55 naselij in ta zdaj sestavljajo novo ustanovljeno občino Šmartno pri Litiji. Občina Litija je obdržala enako šifro, prav tako vsa naselja, ki jo sestavljajo. Občina Šmartno pri Litiji je dobila novo šifro, prav tako vsa naselja, ki jo sestavljajo. Površina občine Litija se zmanjšala za 94,9 km2. (Ur.l.RS št.52/2002)
Ljutomer
01.01.1999: Od občine Ljutomer so se odcepile občine Križevci, Razkrižje in Veržej (Uradni list RS št. 56/98, 75/98).
Log - Dragomer
01.01.2007: Občina Log - Dragomer je nastala z odcepitvijo od občine Vrhnika (Uradni list RS št. 61/06).
Loška dolina
01.01.1999: Od občine Loška dolina se je odcepila občina Bloke (Uradni list RS št. 56/98).
Lovrenc na Pohorju
01.01.1999: Občina Lovrenc na Pohorju je nastala z odcepitvijo od občine Ruše (Uradni list RS št. 56/98).
Luče
01.01.1999: Od občine Luče se je odcepila občina Solčava (Uradni list RS št. 56/98).
Majšperk
01.01.1999: Od občine Majšperk se je odcepila občina Žetale (Uradni list RS št. 56/98).
K občini Majšperk je bilo priključeno naselje Bolečka vas, ki je po predhodni členitvi sodilo v občino Videm (Uradni list RS št. 56/98).
Makole
01.01.2007: Občina Makole je nastala z odcepitvijo od občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS št. 27/06).
Maribor
01.01.1999: Od občine Maribor sta se odcepili občini Hoče - Slivnica in Miklavž na Dravskem polju (Uradni list RS št. 56/98).
Markovci
01.01.1999: Občina Markovci je nastala z odcepitvijo od občine Ptuj (Uradni list RS št. 56/98).
Miklavž na Dravskem polju
01.01.1999: Občina Miklavž na Dravskem polju je nastala z odcepitvijo od občine Maribor (Uradni list RS št. 56/98).
Miren - Kostanjevica
Junij 2000: Iz občine Šempeter - Vrtojba se je izločil del naselja Vrtojba in se priključil k naselju Bilje v občini Miren - Kostanjevica.
Mirna Peč
01.01.1999: Občina Mirna Peč je nastala z odcepitvijo od občine Novo mesto (Uradni list RS št. 56/98, 75/98).
Mokronog - Trebelno
01.01.2007: Občina Mokronog - Trebelno je nastala z odcepitvijo od občine Trebnje (Uradni list RS št. 27/06).
Moravče
01.01.1999: Naselji Kokošnje in Zalog pod Sv. Trojico sta bili izločeni iz občine Moravče in priključeni občini Domžale (Uradni list RS št. 56/98).
Mozirje
01.01.1999: Naselje Prihova je bilo izločeno iz občine Mozirje in priključeno občini Nazarje (Uradni list RS št. 56/98,75/98).
Nazarje
01.01.1999: K občini Nazarje je bilo priključeno naselje Prihova, ki je po predhodni členitvi sodilo v občino Mozirje (Uradni list RS št. 56/98, 75/98).
Nova Gorica
01.01.1999: Od občine Nova Gorica se je odcepila občina Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS št. 56/98).
Novo mesto
01.01.1999: Od občine Novo mesto so se odcepile občine Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Žužemberk (Uradni list RS št. 56/98).
Naselje Osrečje je bilo izločeno iz občine Novo mesto in priključeno občini Škocjan (Uradni list RS št. 56/98).
Oplotnica
01.01.1999: Občina Oplotnica je nastala z odcepitvijo od občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS št. 56/98).
Podčetrtek
01.01.1999: Od občine Podčetrtek se je odcepila občina Bistrica ob Sotli (Uradni list RS št. 56/98).
Podlehnik
01.01.1999: Občina Podlehnik je nastala z odcepitvijo od občine Videm (Uradni list RS št. 56/98).
Podvelka
01.01.1999: Od občine Podvelka - Ribnica se je odcepila občina Ribnica na Pohorju. Ime občine Podvelka - Ribnica se je spremenilo v Podvelka (Uradni list RS št. 56/98 ).
Poljčane
01.01.2007: Občina Poljčane je nastala z odcepitvijo od občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS št. 27/06).
Polzela
01.01.1999: Občina Žalec s šifro 145 (do 01.01.1999) je bila ukinjena. Nastalo je šest novih občin, med njimi občina Polzela (Uradni list RS št. 56/98).
Prebold
01.01.1999: Občina Žalec s šifro 145 (do 1.1.1999) je bila ukinjena. Nastalo je šest novih občin, med njimi občina Prebold (Uradni list RS št. 56/98). Januar 2005: Iz občine Prebold se je izločil del naselja Marija Reka in se je priključil k naselju Knezdol v občini Trbovlje. Površina občine Trbovlje se je povečala za 0,2 km2, površina občine Prebold se je za toliko zmanjšala. Ob tej spremembi občinskih mej se je spremenila tudi meja med dvema statističnima regijama, in sicer zasavsko (občina Trbovlje) in spodnjeposavsko (občina Prebold).
Preddvor
01.01.1999: Od občine Preddvor se je odcepila občina Jezersko (Uradni list RS št. 56/98).
Prevalje
01.01.1999: Občina Prevalje je nastala z odcepitvijo od občine Ravne - Prevalje. Ime občine Ravne - Prevalje se je spremenilo v Ravne na Koroškem (Uradni list RS št. 56/98).
Ptuj
01.01.1999: Od občine Ptuj sta se odcepili občini Hajdina in Markovci (Uradni list RS št.56/98).
Radeče
01.01.1999: K občini Radeče je bilo priključeno naselje Obrežje, ki je po predhodni členitvi sodilo v občino Laško (Uradni list RS št. 56/98).
Ravne na Koroškem
01.01.1999: Od občine Ravne - Prevalje se je odcepila občina Prevalje. Ime občine Ravne - Prevalje se je spremenilo v Ravne na Koroškem (Uradni list RS št. 56/98, 75/98).
Razkrižje
01.01.1999: Občina Razkrižje je nastala z odcepitvijo od občine Ljutomer (Uradni list RS št. 56/98).
Rečica ob Savinji
01.01.2007: Občina Rečica ob Savinji je nastala z odcepitvijo od občine Mozirje (Uradni list RS št. 61/06).
Renče - Vogrsko
01.01.2007: Občina Renče - Vogrsko je nastala z odcepitvijo od občine Nova Gorica (Uradni list RS št. 27/06).
Ribnica
01.01.1999: Od občine Ribnica se je odcepila občina Sodražica (Uradni list RS št. 56/98, 75/98).
Ribnica na Pohorju
01.01.1999: Občina Ribnica na Pohorju je nastala z odcepitvijo od občine Podvelka - Ribnica. Ime občine Podvelka - Ribnica se je spremenilo v Podvelka (Uradni list RS št. 56/98).
Rogašovci
01.01.1999: Popravek imena - prej Rogaševci (Uradni list RS št. 56/98).
Ruše
01.01.1999: Od občine Ruše sta se odcepili občini Lovrenc na Pohorju in Selnica ob Dravi (Uradni list RS št. 56/98, 75/98).
Selnica ob Dravi
01.01.1999: Občina Selnica ob Dravi je nastala z odcepitvijo od občine Ruše (Uradni list RS št. 56/98).
Slovenska Bistrica
01.01.1999: Od občine Slovenska Bistrica se je odcepila občina Oplotnica (Uradni list RS št. 56/98).
Sodražica
01.01.1999: Občina Sodražica je nastala z odcepitvijo od občine Ribnica (Uradni list RS št. 56/98, 75/98).
Solčava
01.01.1999: Občina Solčava je nastala z odcepitvijo od občine Luče (Uradni list RS št. 56/98).
Središče ob Dravi
01.01.2007: Občina Središče ob Dravi je nastala z odcepitvijo od občine Ormož (Uradni list RS št. 27/06).
Straža
01.01.2007: Občina Straža je nastala z odcepitvijo od občine Novo mesto (Uradni list RS št. 27/06).
Sveta Ana
01.01.1999: Občina Sveta Ana je nastala z odcepitvijo od občine Lenart (Uradni list RS št. 56/98).
Sveta Trojica v Slov. goricah
01.01.2007: Občina Sveta Trojica v Slov. goricah je nastala z odcepitvijo od občine Lenart (Uradni list RS št. 27/06).
Sveti Andraž v Slov. goricah
01.01.1999: Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah je nastala z odcepitvijo od občine Destrnik - Trnovska vas. Ime občine Destrnik - Trnovska vas se je spremenilo v Destrnik (Uradni list RS št. 56/98).
Sveti Jurij v Slov. goricah
01.01.2007: Občina Sveti Jurij v Slov. goricah je nastala z odcepitvijo od občine Lenart (Uradni list RS št. 61/06).
Sveti Tomaž
01.01.2007: Občina Sveti Tomaž je nastala z odcepitvijo od občine Ormož (Uradni list RS št. 27/06).
Šalovci
01.01.1999: Od občine Hodoš - Šalovci/Hodos - Šalovci se je odcepila občina Hodoš/Hodos. Ime občine Hodoš - Šalovci/Hodos - Šalovci se je spremenilo v Šalovci (Uradni list RS št. 56/98).
Šempeter - Vrtojba
01.01.1999: Občina Šempeter - Vrtojba je nastala z odcepitvijo od občine Nova Gorica (Uradni list RS št. 56/98).
Junij 2000: Iz občine Šempeter - Vrtojba se je izločil del naselja Vrtojba in se priključil k naselju Bilje v občini Miren - Kostanjevica.
Šenčur
14.06.2002: Iz občine Šenčur se je izločilo naselje Hrastje in se priključilo k občini Kranj (Uradni list RS št. 52/2002).
Šentjur
01.01.1999: Od občine Šentjur se je odcepila občina Dobje (Uradni list RS št. 56/98).
14.06.2002: Občina Šentjur pri Celju se je preimenovala v občino Šentjur.
Šentrupert
01.01.2007: Občina Šentrupert je nastala z odcepitvijo od občine Trebnje (Uradni list RS št. 61/06).
Škocjan
01.01.1999: K občini Škocjan je bilo priključeno naselje Osrečje, ki je po predhodni členitvi sodilo v občino Novo mesto (Uradni list RS št. 56/98).
Škofja Loka
01.01.1999: Naselje Bukov vrh je bilo izločeno iz občine Škofja Loka in priključeno občini Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS št. 56/98).
14.06.2002: Iz občine Železniki se je izločilo naselje Sv. Lenart in se priključilo k občini Škofja Loka (Uradni list RS št. 52/2002).
Šmarješke Toplice
01.01.2007: Občina Šmarješke Toplice je nastala z odcepitvijo od občine Novo mesto (Uradni list RS št. 27/06).
Šmartno pri Litiji
14.06.2002: Iz občine Litija se je izločilo 55 naselij in ta zdaj sestavljajo novo ustanovljeno občino Šmartno pri Litiji. Občina Litija je obdržala enako šifro, prav tako vsa naselja, ki jo sestavljajo. Občina Šmartno pri Litiji je dobila novo šifro, prav tako vsa naselja, ki jo sestavljajo. Površina občine Litija se zmanjšala za 94,9 km2. (Ur.l.RS št.52/2002)
Tabor
01.01.1999: Občina Žalec s šifro 145 (do 1.1.1999) je bila ukinjena. Nastalo je šest novih občin, med njimi občina Tabor (Uradni list RS št. 56/98, 75/98).
Tišina
01.01.1999: Od občine Cankova - Tišina se je odcepila občina Cankova. Ime občine Cankova - Tišina se je spremenilo v Tišina (Uradni list RS št. 56/98, 69/94).
Trbovlje
Januar 2005: Iz občine Prebold se je izločil del naselja Marija Reka in se je priključil k naselju Knezdol v občini Trbovlje. Površina občine Trbovlje se je povečala za 0,2 km2, površina občine Prebold se je za toliko zmanjšala. Ob tej spremembi občinskih mej se je spremenila tudi meja med dvema statističnima regijama, in sicer zasavsko (občina Trbovlje) in spodnjeposavsko (občina Prebold).
Trebnje
01.01.1999: K občini Trebnje sta bili priključeni naselji Kostanjevica in Ravne nad Šentrupertom, ki sta po predhodni členitvi sodili v občino Litija (Uradni list RS št. 56/98).
Trnovska vas
01.01.1999: Občina Trnovska vas je nastala z odcepitvijo od občine Destrnik - Trnovska vas. Ime občine Destrnik - Trnovska vas se je spremenilo v Destrnik (Uradni list RS št. 56/98).
Trzin
01.01.1999: Občina Trzin je nastala z odcepitvijo od občine Domžale (Uradni list RS št. 56/98).
Velika Polana
01.01.1999: Občina Velika Polana je nastala z odcepitvijo od občine Črenšovci (Uradni list RS št. 56/98).
Veržej
01.01.1999: Občina Veržej je nastala z odcepitvijo od občine Ljutomer (Uradni list RS št. 56/98).
Videm
01.01.1999: Od občine Videm se je odcepila občina Podlehnik (Uradni list RS št. 56/98, 75/98).
Naselje Bolečka vas je bilo izločeno iz občine Videm in priključeno občini Majšperk (Uradni list RS št. 56/98, 75/98).
14.06.2002: Iz občine Videm se je izločilo naselje Lancova vas pri Ptuju in se priključilo k občini Hajdina. Ta sprememba je bila formalno izpeljana šele marca 2005 (Uradni list RS št. 52/2002).
Vojnik
01.01.1999: Od občine Vojnik se je odcepila občina Dobrna (Uradni list RS št. 56/98).
Vransko
01.01.1999: Občina Žalec s šifro 145 (do 01.01.1999) je bila ukinjena. Nastalo je šest novih občin, med njimi občina Vransko (Uradni list RS št. 56/98, 75/98).
Žalec
01.01.1999: Občina Žalec s šifro 145 (do 01.01.1999) je bila ukinjena. Nastalo je šest novih občin: Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (Uradni list RS št. 56/98).
Železniki
14.06.2002: Iz občine Železniki se je izločilo naselje Sv. Lenart in se priključilo k občini Škofja Loka (Uradni list RS št. 52/2002).
Žetale
01.01.1999: Občina Žetale je nastala z odcepitvijo od občine Majšperk (Uradni list RS št. 56/98).
Žirovnica
01.01.1999: Občina Žirovnica je nastala z odcepitvijo od občine Jesenice (Uradni list RS št. 56/98).
Žužemberk
01.01.1999: Občina Žužemberk je nastala z odcepitvijo od občine Novo mesto (Uradni list RS št. 56/98).