Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Selected data on statistical regions, Slovenia, annually
Mark your selections and choose between table on screen and file format. Marking tips

For variables marked Select at least one value you need to select at least one value

MEASURES Select at least one value

Total: 83 | Selected:

Search

STATISTICAL REGION Select at least one value

Total: 13 | Selected:

Search

YEAR Select at least one value

Total: 16 | Selected:

Search


Number of selected data cells are:(maximum number allowed is 1,000,000)

Presentation on screen is limited to 1,000 rows and 150 columns


Number of selected cells exceeds the maximum allowed 1,000,000
Contact and information

Information

Latest update
5/26/2023
Contact
Statistical Office of the Republic of Slovenia, T: +386 1 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Unit
various units of measurement
Source
Statistical Office of the Republic of Slovenia
Footnotes

Footnotes


STATISTICAL REGION
Data are territorially classified according to The Classification of Territorial Units for Statistics – NUTS, (description and explanations), level NUTS 3. Data on changes of individual regions are written at each changed region and are available by clicking the notes icon (asterisk). In notes at the beginning there is the date when the described territorial change was taken into account in the territorial classification of units for statistical purposes.
MEASURES
Population - Total - 1 January
Metodološka pojasnila
Population - Total - 1 July
Metodološka pojasnila
Population - Men - 1 January
Metodološka pojasnila
Population - Men - 1 July
Metodološka pojasnila
Population - Women - 1 January
Metodološka pojasnila
Population - Women - 1 July
Metodološka pojasnila
Proportion of population aged 0-14 (%) - 1 January
Metodološka pojasnila
Proportion of population aged 15-64 (%) - 1 January
Metodološka pojasnila
Proportion of population aged 65 or more (%) - 1 January
Metodološka pojasnila
Natural increase
Metodološka pojasnila
Total increase
Metodološka pojasnila
Live births - Total - 1 January
Metodološka pojasnila
Live births per 1,000 population
Metodološka pojasnila
Deaths - Total - 1 January
Metodološka pojasnila
Deaths per 1,000 population
Metodološka pojasnila
Natural increase per 1,000 population
Metodološka pojasnila
Total net migration per 1,000 population
Metodološka pojasnila
Total increase per 1,000 population
Metodološka pojasnila
Mean age (years) - 1 January
Metodološka pojasnila
Mean age (years) - 1 July
Metodološka pojasnila
Ageing index - 1 January
Metodološka pojasnila
Ageing index - 1 July
Metodološka pojasnila
Ageing index for men - 1 January
Metodološka pojasnila
Ageing index for men - 1 July
Metodološka pojasnila
Ageing index for women - 1 January
Metodološka pojasnila
Ageing index for women - 1 July
Metodološka pojasnila
Number of kindergartens
Podatki za izkazano leto (npr. 2009) se nanašajo na šolsko leto 2009/2010.
Number of kindergartens
Metodološka pojasnila
Number of children in kindergartens (by pre-school provider)
Podatki za izkazano leto (npr. 2009) se nanašajo na šolsko leto 2009/2010.
Number of children in kindergartens (by pre-school provider)
Metodološka pojasnila
Children aged 1 - 5 in kindergartens (%)
Podatki za izkazano leto (npr. 2009) se nanašajo na šolsko leto 2009/2010.
Children aged 1 - 5 in kindergartens (%)
Metodološka pojasnila
Number of pupils
Podatki za izkazano leto (npr. 2009) se nanašajo na šolsko leto 2009/2010.
Number of pupils
Učenci, vključeni v redne in prilagojene programe.
Number of pupils
Metodološka pojasnila
Number of upper secondary school pupils (by residence)
V skupno število so všteti tudi dijaki s stalnim prebivališčem v tujini.
Number of upper secondary school pupils (by residence)
Podatki za izkazano leto (npr. 2009) se nanašajo na šolsko leto 2009/2010.
Number of upper secondary school pupils (by residence)
Metodološka pojasnila
Number of tertiary students (by residence)
V skupno število so všteti tudi študenti z neznano občino stalnega prebivališča in s stalnim prebivališčem v tujini.
Number of tertiary students (by residence)
Podatki za izkazano leto (npr. 2009) se nanašajo na šolsko leto 2009/2010.
Number of tertiary students (by residence)
Metodološka pojasnila
Tertiary students per 1,000 population
Podatki za izkazano leto (npr. 2009) se nanašajo na šolsko leto 2009/2010.
Tertiary students per 1,000 population
Metodološka pojasnila
Number of graduates
V skupno število so všteti tudi diplomanti z neznanim stalnim bivališčem ali stalnim bivališčem v tujini.
Number of graduates
Metodološka pojasnila
Tertiary graduates per 1,000 population
V preračunu deleža so pri kategoriji SLOVENIJA zajeti tudi študenti z neznanim stalnim prebivališčem ali s stalnim prebivališčem v tujini.
Tertiary graduates per 1,000 population
Metodološka pojasnila
Number of persons in employment (by residence)
Metodološka pojasnila
Number of persons in employment (by work place)
Metodološka pojasnila
Number of persons in paid employment (by work place)
Metodološka pojasnila
Number of self-employed persons (by work place)
Metodološka pojasnila
Employment rate (%)
Metodološka pojasnila
Unemployment rate (%)
Metodološka pojasnila
Average monthly gross earnings per person (EUR)
Metodološka pojasnila
Average monthly net earnings per person (EUR)
Metodološka pojasnila
Average monthly gross earnings (index SI=100)
Metodološka pojasnila
Average monthly net earnings (index SI=100)
Metodološka pojasnila
Number of enterprises
Metodološka pojasnila
Turnover of enterprises (1,000 EUR)
Metodološka pojasnila
Number of dwellings - 1 January
Metodološka pojasnila
Number of dwellings per 1,000 population
Metodološka pojasnila
Share of dwellings with three or more rooms (%)
Metodološka pojasnila
Average useful floor space (m2) of dwellings
Metodološka pojasnila
Number of passenger cars - 31 December
Metodološka pojasnila
Number of passenger cars per 1000 inhabitants - 31 December
Metodološka pojasnila
Average age of passenger cars - 31 December
Metodološka pojasnila
Municipal waste collected by public waste removal scheme (tons)
Od leta 2012 so zaradi spremembe metodologije podatki o nastalih količinah komunalnih odpadkov dopolnjeni s podatki o količinah komunalnih odpadkov, ki so bili zbrani mimo obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov. Od leta 2013 pa so dodane še količine komunalnih odpadkov, ki so jih proizvajalci odpadkov začasno skladiščili ali izvozili v tujino.
Municipal waste collected by public waste removal scheme (tons)
Metodološka pojasnila
Municipal waste collected by public waste removal scheme (kg/capita per year)
Od leta 2012 so zaradi spremembe metodologije podatki o nastalih količinah komunalnih odpadkov dopolnjeni s podatki o količinah komunalnih odpadkov, ki so bili zbrani mimo obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov. Od leta 2013 pa so dodane še količine komunalnih odpadkov, ki so jih proizvajalci odpadkov začasno skladiščili ali izvozili v tujino.
Municipal waste collected by public waste removal scheme (kg/capita per year)
Metodološka pojasnila
Exports of goods (1,000 EUR)
Podatki za Slovenijo vsebujejo tudi 'neznano', zato seštevek po regijah ni enak podatkom za Slovenijo.
Exports of goods (1,000 EUR)
Podatki za leto 2022 so začasni.
Exports of goods (1,000 EUR)
Metodološka pojasnila
Imports of goods (1,000 EUR)
Podatki za Slovenijo vsebujejo tudi 'neznano', zato seštevek po regijah ni enak podatkom za Slovenijo.
Imports of goods (1,000 EUR)
Podatki za leto 2022 so začasni.
Imports of goods (1,000 EUR)
Metodološka pojasnila
Number of exporters
Podatki za Slovenijo vsebujejo tudi 'neznano', zato seštevek po regijah ni enak podatkom za Slovenijo.
Number of exporters
Ker se je metodologija prikazovanja podatkov za podjetja v regiji 'neznano' za leti 2018 in 2019 deloma spremenila, podatki za leti 2018 in 2019 niso popolnoma primerljivi s podatki ostalih let.
Number of exporters
Podatki za leto 2022 so začasni.
Number of exporters
Metodološka pojasnila
Number of importers
Podatki za Slovenijo vsebujejo tudi 'neznano', zato seštevek po regijah ni enak podatkom za Slovenijo.
Number of importers
Ker se je metodologija prikazovanja podatkov za podjetja v regiji 'neznano' za leti 2018 in 2019 deloma spremenila, podatki za leti 2018 in 2019 niso popolnoma primerljivi s podatki ostalih let.
Number of importers
Podatki za leto 2022 so začasni.
Number of importers
Metodološka pojasnila
Proportion of value of exported goods (%)
Podatki za Slovenijo vsebujejo tudi 'neznano', zato seštevek po regijah ni enak podatkom za Slovenijo.
Proportion of value of exported goods (%)
Podatki za leto 2022 so začasni.
Proportion of value of exported goods (%)
Metodološka pojasnila
Proportion of value of imported goods (%)
Podatki za Slovenijo vsebujejo tudi 'neznano', zato seštevek po regijah ni enak podatkom za Slovenijo.
Proportion of value of imported goods (%)
Podatki za leto 2022 so začasni.
Proportion of value of imported goods (%)
Metodološka pojasnila
Proportion of exporters of goods (enterprises), %
Podatki za Slovenijo vsebujejo tudi 'neznano', zato seštevek po regijah ni enak podatkom za Slovenijo.
Proportion of exporters of goods (enterprises), %
Ker se je metodologija prikazovanja podatkov za podjetja v regiji 'neznano' za leti 2018 in 2019 deloma spremenila, podatki za leti 2018 in 2019 niso popolnoma primerljivi s podatki ostalih let.
Proportion of exporters of goods (enterprises), %
Metodološka pojasnila
Proportion of exporters of goods (enterprises), %
Podatki za leto 2022 so začasni.
Proportion of importers of goods (enterprises), %
Podatki za Slovenijo vsebujejo tudi 'neznano', zato seštevek po regijah ni enak podatkom za Slovenijo.
Proportion of importers of goods (enterprises), %
Ker se je metodologija prikazovanja podatkov za podjetja v regiji 'neznano' za leti 2018 in 2019 deloma spremenila, podatki za leti 2018 in 2019 niso popolnoma primerljivi s podatki ostalih let.
Proportion of importers of goods (enterprises), %
Metodološka pojasnila
Proportion of importers of goods (enterprises), %
Podatki za leto 2022 so začasni.
Investment in fixed assets (1,000 EUR)
Metodološka pojasnila
Regional gross domestic product (mio EUR)
Metodološka pojasnila
Regional gross domestic product per capita (EUR, current rate)
Metodološka pojasnila
Current expenditure for environmental protection (1,000 EUR)
Metodološka pojasnila
Gross fixed capital formation for environmental protection (1,000 EUR)
Metodološka pojasnila
Bedplaces
Metodološka pojasnila
Tourist arrivals
Metodološka pojasnila
Overnight stays
Metodološka pojasnila
Number of agricultural holdings
Metodološka pojasnila
Utilised agricultural area (UAA)
Metodološka pojasnila
Utilised agricultural area (UAA)
Skupni travniki in pašniki niso vključeni.
Proportion of population aged 25-64 with basic education or less
Metodološka pojasnila
Proportion of population aged 25-64 with basic education or less
Stanje na 1. 1.
Proportion of population aged 25-64 with basic education or less
Vključeni prebivalci brez izobrazbe ali z nepopolno osnovno šolo ali osnovno šolo.
Proportion of population aged 25-64 with basic education or less
Podatke o izobrazbi za stanje 1. 1. 2011 smo v Sloveniji pripravili tudi v skladu z Uredbo (ES) št. 763/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o popisih prebivalstva in stanovanj (Uradni list Evropske unije L 218/14, 13. avgust 2008).
Proportion of population aged 25-64 with basic education or less
Podatke o izobrazbi za stanje 1. 1. 2021 smo v Sloveniji pripravili tudi v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2017/712 z dne 20. aprila 2017 o določitvi referenčnega leta ter programa statističnih podatkov in metapodatkov za popise prebivalstva in stanovanj iz Uredbe (ES) št. 763/2008 Evropskega parlamenta in Sveta.
Proportion of population aged 25-64 with tertiary education
Metodološka pojasnila
Proportion of population aged 25-64 with tertiary education
Stanje na 1. 1.
Proportion of population aged 25-64 with tertiary education
Podatke o izobrazbi za stanje 1. 1. 2011 smo v Sloveniji pripravili tudi v skladu z Uredbo (ES) št. 763/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o popisih prebivalstva in stanovanj (Uradni list Evropske unije L 218/14, 13. avgust 2008).
Proportion of population aged 25-64 with tertiary education
Podatke o izobrazbi za stanje 1. 1. 2021 smo v Sloveniji pripravili tudi v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2017/712 z dne 20. aprila 2017 o določitvi referenčnega leta ter programa statističnih podatkov in metapodatkov za popise prebivalstva in stanovanj iz Uredbe (ES) št. 763/2008 Evropskega parlamenta in Sveta.
Gross value added in agriculture, forestry and fishing (region=100%)
Metodološka pojasnila
Gross value added in agriculture, forestry and fishing (region=100%)
SKD 2008: A - Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo.
Gross value added in industry (region=100%)
Metodološka pojasnila
Gross value added in industry (region=100%)
SKD 2008: Dejavnosti B_F.
Gross value added in service activities (region=100%)
Metodološka pojasnila
Gross value added in service activities (region=100%)
SKD 2008: Dejavnosti G_U.
Gross domestic expenditure on R&D (% of regional GDP)
S podatki za leto 2017 so bile v raziskovanje vpeljane nekatere metodološke spremembe (vključno s statistično zaščito), ki vplivajo na vrednosti nekaterih podatkov in zaradi katerih podatki za leto 2017 niso povsem primerljivi s podatki za prejšnja leta.
Gross domestic expenditure on R&D (% of regional GDP)
Metodološka pojasnila
STATISTICAL REGION
SLOVENIA
Seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo vedno.
Posavska
Slovenija s spremenjeno UredbO (ES) št. 1319/2013 uveljavlja spremembo imen dveh NUTS 3 regij (statističnih regij): notranjsko-kraška se preimenuje v primorsko-notranjsko, spodnjeposavska se preimenuje v posavsko. Podrobnejše informacije so dostopne tu: https://www.stat.si/dokument/8484/Spremembe-statisticnih-regij.pdf
Primorsko-notranjska
Slovenija s spremenjeno UredbO (ES) št. 1319/2013 uveljavlja spremembo imen dveh NUTS 3 regij (statističnih regij): notranjsko-kraška se preimenuje v primorsko-notranjsko, spodnjeposavska se preimenuje v posavsko. Podrobnejše informacije so dostopne tu: https://www.stat.si/dokument/8484/Spremembe-statisticnih-regij.pdf