Informacije Opombe Statistična znamenja
Dimenzije in kategorije / Izbor podatkov

Opombe Sortiranje tabele Natisni tabelo Pomoč

Prihodi in prenočitve turistov po: MERITVE, TURISTI , LETO
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Prihodi turistov                    
Turisti - SKUPAJ 3083713298482830062723217966329755633844913524020392753043175044948080
Domači 1126022116089711371661181314114194411259211113196122074912852481362042
Tuji 1957691182393118691062036652215561222585702410824270678130322563586038
Prenočitve turistov                    
Turisti - SKUPAJ 9314038901377389063999388095951066395790339590642103416991117987912591562
Domači 3962756407748039093683924164373345936167823500233372725638377614019345
Tuji 5351282493629349970315463931577720459622516090409661444373421188572217
Opombe:
Vir: Statistični urad Republike Slovenije

Letni podatki o obsegu turističnega prometa niso enaki seštevku mesečnih podatkov, saj vključujejo tudi turistične nastanitvene objekte, ki razpolagajo z manj kot 10 stalnimi ležišči. Glej Metodološka pojasnila.