Informacije Opombe Statistična znamenja
Dimenzije in kategorije / Izbor podatkov

Opombe Sortiranje tabele Natisni tabelo Pomoč

Oskrba s trdnimi, tekočimi in plinastimi gorivi po: GORIVO , LETO
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Domači lignit (1000 t) 3718,0004010,0004361,0004091,0004174,0004014,0003992,0004078,0004052,0003865,0003957,0003980,0003984,0003735,0003122,0003182,0003365,0003338,902
Uvoženi lignit (1000 t) ..................21,00037,000109,00073,000112,000129,000137,000141,00054,00030,00011,000...
Domači rjavi premog (1000 t) 760,000728,000662,000653,000605,000566,000652,000555,000440,000512,000351,000447,000390,000156,00010,000.........
Uvoženi rjavi premog (1000 t) -463,000537,000546,000549,000563,000522,000526,000533,000473,000477,000452,000424,000412,000388,000360,000373,000403,491
Črni premog in antracit (1000 t) -16,00035,00054,00045,00049,00046,00066,00062,00025,00020,00016,00016,0009,0007,00012,00010,00010,850
Koks (1000 t) 72,00060,00057,00061,00063,00059,00056,00052,00039,00030,00033,00035,00035,00037,00037,00029,00027,00030,310
Utekočinjen naftni plin (UNP) (1000 t) 92,00088,00084,00088,00083,00089,00083,00084,00085,00081,00084,00081,00084,00076,00075,00081,00080,00086,271
Neosvinčen motorni bencin 95 (1000 t) -719,000721,000708,000629,000618,000582,000559,000579,000530,000508,000506,000478,000420,000392,000383,000380,000367,328
Neosvinčen motorni bencin 98 (1000 t) -55,00047,00040,00039,00039,00057,00060,00069,00064,00058,00063,00048,00042,00040,00040,00038,00035,831
Biobencin (1000 t) .....................1,0004,0003,0005,0006,0008,0009,0009,0009,0006,00010,730
Petrolejsko gorivo za reaktivne motorje (1000 t) 24,00026,00028,00025,00019,00022,00024,00031,00034,00027,00027,00023,00023,00025,00025,00025,00021,00025,351
Dizelsko gorivo (1000 t) 446,000503,000568,000620,000750,000846,000962,0001153,0001419,0001187,0001184,0001311,0001375,0001306,0001340,0001342,0001462,0001415,836
Biodizelsko gorivo (1000 t) .....................15,00025,00032,00047,00036,00052,00060,00043,00027,00017,00039,787
Ekstra lahko kurilno olje (1000 t) 706,000766,000700,000696,000681,000630,000593,000421,000514,000487,000481,000392,000324,000281,000224,000222,000223,000188,539
Kurilno olje (1000 t) 127,000112,00082,00061,00052,00052,00052,00019,00017,00019,0009,0008,0009,0009,0009,0003,0001,0000,211
White spirit (1000 t) 1,0005,0004,0006,0008,0005,0003,0003,0003,0003,0005,0003,0002,0002,0002,0002,0002,0002,157
Petrolejski koks (1000 t) ---32,000101,000111,000123,000102,000105,00055,00049,00061,00060,00077,00080,00066,00066,00072,684
Zemeljski plin (mio Sm3) 1014,0001044,0001007,0001114,0001104,0001141,0001105,0001124,0001079,0001022,0001060,000906,000872,000850,000769,000816,000866,000907,294
Opombe:
Vir: Statistični urad Republike Slovenije.


GORIVO
Domači lignit (1000 t)
Vsebnost žvepla od leta 2000 do 2017 je 1,36 %.


GORIVO
Domači rjavi premog (1000 t)
Vsebnost žvepla po letih: 1,53 % (leta 2000), 1,53 % (leta 2001), 2,47 % (leta 2002), 2,99 % (leta 2003), 3,07 % (leta 2004), 2,49 % (leta 2005), 2,88 % (leta 2006), 2,96 % (leta 2007), 2,04 % (leta 2008), 2,19 % (leta 2009), 3,43 % (leta 2010), 3,67 % (leta 2011), 3,32 % (leta 2012), 3,43 % (leta 2013), 3,43 % (leta 2014).


GORIVO
Utekočinjen naftni plin (UNP) (1000 t)
Utekočinjeni naftni plin (UNP) so lahki nenasičeni ogljikovodiki, ki se pridobijo v rafinerijskih procesih pri stabiliziranju surove nafte in v procesnih enotah za zemeljski plin (propan, butan, mešanica obeh).

GORIVO
Neosvinčen motorni bencin 95 (1000 t)
Motorni bencin, neosvinčeni je bencin, ki mu niso dodane svinčene primesi zaradi doseganja oktanskega števila. Lahko vsebujejo sledi naravnega (organskega) svinca. Razlikujemo neosvinčeni 95 oktanski motorni bencin in neosvinčeni 98 oktanski motorni bencin. Ne vsebuje nobenih biokomponent.

GORIVO
Neosvinčen motorni bencin 98 (1000 t)
Motorni bencin, neosvinčeni je bencin, ki mu niso dodane svinčene primesi zaradi doseganja oktanskega števila. Lahko vsebujejo sledi naravnega (organskega) svinca. Razlikujemo neosvinčeni 95 oktanski motorni bencin in neosvinčeni 98 oktanski motorni bencin. Ne vsebuje nobenih biokomponent.

GORIVO
Biobencin (1000 t)
Biobencin med drugim vkljuuje bioetanol (etanol proizveden iz biomase in/oziroma iz biorazgradljivega dela odpadkov), biometanol (metanol proizveden iz biomase in/oziroma iz biorazgradljivega dela odpadkov), bioETBE (ethyl-tertio-butyl-ether proizveden na osnovi bioetanola, pri čemer volumski delež bioETBE-ja, ki se upošteva kot biogorivo znaša 47%) in bio MTBE (methyltertio-butyl-ether proizveden na osnovi biometanola, pri čemer volumski delež bioMTBE-ja, ki se upošteva kot biogorivo znaša 36%).

GORIVO
Petrolejsko gorivo za reaktivne motorje (1000 t)
Petrolejsko gorivo za reaktivne motorje je srednji destilat za uporabo v letalskih turbinah.

GORIVO
Dizelsko gorivo (1000 t)
Dizelsko gorivo je srednji destilat in je splošni izraz za lahko plinsko olje, ki se uporablja za pogon dieselskih motorjev (avtomobili, tovornjaki, ladje in drugo). Ne vsebuje nobenih biokomponent.

GORIVO
Biodizelsko gorivo (1000 t)
Biodizelsko gorivo med drugim vključuje biodizel (metil-ester kvalitete dizla, proizveden iz rastlinskih ali živalskih olj), biodimetileter (dimetileter proizveden iz biomase), hladno stiskano bioolje (proizvedeno iz semen izključno z mehanskimi postopki) in ostala tekoča biogoriva, ki se v čisti ali primešani obliki uporabljajo kot pogonsko gorivo v dizelskih motorjih.

GORIVO
Ekstra lahko kurilno olje (1000 t)
Kurilno olje, ekstra lahko je srednji destilat, ki se uporablja v industriji in za široko rabo (naprave za pridobivanje toplote za ogrevanje).

GORIVO
Kurilno olje (1000 t)
Kurilno olje (mazut) je težko olje, ostanek iz predelovalnega procesa surove nafte, ki se uporablja kot gorivo v termoelektrarnah, industriji, za pogon ladij in drugo. Glede na viskoznost in plamenišče se v porabi loči na lahko, srednje in zelo težko (bunker gorivo) kurilno olje. Glede na vsebnost žvepla se loči na kurilno olje (mazut) z nizko vsebnostjo žvepla (manj kot 1 %) in na kurilno olje (mazut) z visoko vsebnostjo žvepla (več kot 1 %).

GORIVO
White spirit (1000 t)
White spirit in drugi specialni bencini so definirani kot rafiniran srednji destilat z destilacijo v rangu primarnega bencina/petroleja. Ta kategorija se deli na white spirit (destilira se na temperaturi med 135 °in 200 °C) in na druge specialne bencine (7 ali 8 vrst specialnih bencinov), ki se destilirajo na temperaturi med 30 ° in 200 °C.

GORIVO
Zemeljski plin (mio Sm3)
Zemeljski plin je fosilno gorivo, ki ga sestavljajo plini, ki se nahajajo v podzemnih nahajališčih (tako nafte, kot zemeljskega plina), v tekočem ali plinastem stanju, in vsebujejo v glavnem metan. Poraba plina se meri s plinomeri v Sm3. GCV = 37862 kJ/Sm3