Podatkovni portal SI-STAT Okolje in naravni viri Seznam tabel

Kazalnik izpustov toplogrednih plinov, Slovenija, letni podatki do 2014
Informacije Opombe
Za prikaz tabele izberite podatke, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora
KAZALNIK Za dimenzijo izberite najmanj eno vrednost VIR IZPUSTOV LETO Za dimenzijo izberite najmanj eno vrednost
Išči Začetek besede Išči Začetek besede Išči Začetek besede
Povlecite za spremembo širine seznama Povlecite za spremembo širine seznama Povlecite za spremembo širine seznama
Štev. vrednosti: 1. od tega izbranih: Štev. vrednosti: 5. od tega izbranih: Štev. vrednosti: 26. od tega izbranih:
Izberi vse   Prekliči izbor Izberi vse   Prekliči izbor Izberi vse   Prekliči izbor
     

    

Tabela je sestavljena iz 130 podatkovnih polj (5 vrstic in 26 stolpcev) Shrani celotno tabelo.

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 4000 vrstic in 220 stolpcev.
Število izbranih vrstic:     Število izbranih stolpcev:
Pri vseh obveznih dimenzijah (označenih z zvezdico ) morate izbrati vsaj eno vrednost!