Podatkovni portal SI-STAT Demografsko in socialno podroje Seznam tabel

%Študenti in dijaki štipendisti po občini in dejavnosti (SKD 2008) štipenditorja in vrsti štipendije, Slovenija, letni podatki do 2011
Informacije Opombe
Za prikaz tabele izberite podatke, ki jih elite prikazati, in eleni nain prikaza. Navodilo za oznaevanje izbora
OBINE TIPENDITORJA TIPENDISTI SKD DEJAVNOST TIPENDITORJA
Ii Zaetek besede Ii Zaetek besede Ii Zaetek besede
Povlecite za spremembo irine seznama Povlecite za spremembo irine seznama Povlecite za spremembo irine seznama
tev. vrednosti: 213. od tega izbranih: tev. vrednosti: 4. od tega izbranih: tev. vrednosti: 21. od tega izbranih:
Izberi vse   Preklii izbor Izberi vse   Preklii izbor Izberi vse   Preklii izbor
     
VRSTA TIPENDIJE LETO Za dimenzijo izberite najmanj eno vrednost MERITVE
Ii Zaetek besede Ii Zaetek besede Ii Zaetek besede
Povlecite za spremembo irine seznama Povlecite za spremembo irine seznama Povlecite za spremembo irine seznama
tev. vrednosti: 9. od tega izbranih: tev. vrednosti: 4. od tega izbranih: tev. vrednosti: 1. od tega izbranih:
Izberi vse   Preklii izbor Izberi vse   Preklii izbor Izberi vse   Preklii izbor
     

    

Tabela je sestavljena iz 644112 podatkovnih polj (161028 vrstic in 4 stolpcev) Shrani celotno tabelo.

Prikaz na zaslonu je omejen na najve 4000 vrstic in 220 stolpcev.
tevilo izbranih vrstic:     tevilo izbranih stolpcev:
Pri vseh obveznih dimenzijah (oznaenih z zvezdico ) morate izbrati vsaj eno vrednost!