Podatkovni portal SI-STAT Demografsko in socialno področje Seznam tabel

Eurostatove projekcije prebivalstva za Slovenijo po spolu, 2008-2060, EUROPOP2008, konvergentni scenarij. Kovergentno leto: 2150
Informacije Opombe
Za prikaz tabele izberite podatke, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora
STAROST LETO Za dimenzijo izberite najmanj eno vrednost SPOL
Išči Začetek besede Išči Začetek besede Išči Začetek besede
Povlecite za spremembo širine seznama Povlecite za spremembo širine seznama Povlecite za spremembo širine seznama
Štev. vrednosti: 102. od tega izbranih: Štev. vrednosti: 54. od tega izbranih: Štev. vrednosti: 3. od tega izbranih:
Izberi vse   Prekliči izbor Izberi vse   Prekliči izbor Izberi vse   Prekliči izbor
     
KONVERGENČNI SCENARIJ Za dimenzijo izberite najmanj eno vrednost  
Išči Začetek besede  
Povlecite za spremembo širine seznama  
Štev. vrednosti: 3. od tega izbranih:  
Izberi vse   Prekliči izbor  
   

    

Tabela je sestavljena iz 49572 podatkovnih polj (16524 vrstic in 3 stolpcev) Shrani celotno tabelo.

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 4000 vrstic in 220 stolpcev.
Število izbranih vrstic:     Število izbranih stolpcev:
Pri vseh obveznih dimenzijah (označenih z zvezdico ) morate izbrati vsaj eno vrednost!