Podatkovni portal SI-STAT Ekonomsko področje Seznam tabel

Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na domačem trgu (SKD 2008), Slovenija, letno
Informacije Opombe
Za prikaz tabele izberite podatke, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora
LETO Za dimenzijo izberite najmanj eno vrednost INDEKSI Za dimenzijo izberite najmanj eno vrednost
Išči Začetek besede Išči Začetek besede
Povlecite za spremembo širine seznama Povlecite za spremembo širine seznama
Štev. vrednosti: 64. od tega izbranih: Štev. vrednosti: 2. od tega izbranih:
Izberi vse   Prekliči izbor Izberi vse   Prekliči izbor
Sortiraj (^)   Sortiraj (ˇ)  

    

Tabela je sestavljena iz 128 podatkovnih polj (64 vrstic in 2 stolpcev) Shrani celotno tabelo.

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 4000 vrstic in 220 stolpcev.
Število izbranih vrstic:     Število izbranih stolpcev:
Pri vseh obveznih dimenzijah (označenih z zvezdico ) morate izbrati vsaj eno vrednost!