Podatkovni portal SI-STAT Statistično področje Seznam tabel

Povprečne letne in mesečne količine padavin [mm], Slovenija, letni podatki do 2014
Informacije Opombe
Za prikaz tabele izberite podatke, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora
OBDOBJE, LETO Za dimenzijo izberite najmanj eno vrednost MESEC
Išči Začetek besede Išči Začetek besede
Povlecite za spremembo širine seznama Povlecite za spremembo širine seznama
Štev. vrednosti: 17. od tega izbranih: Štev. vrednosti: 13. od tega izbranih:
Izberi vse   Prekliči izbor Izberi vse   Prekliči izbor
   

    

Tabela je sestavljena iz 221 podatkovnih polj (17 vrstic in 13 stolpcev) Shrani celotno tabelo.

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 4000 vrstic in 220 stolpcev.
Število izbranih vrstic:     Število izbranih stolpcev:
Pri vseh obveznih dimenzijah (označenih z zvezdico ) morate izbrati vsaj eno vrednost!