Teritorialne enote in hišne številke po občinah, Slovenija, letno

Opombe

Vira: Ministrstvo za okolje in prostor - Geodetska uprava Republike Slovenije, Register prostorskih enot in Statistični urad Republike Slovenije.

OBČINE:
Podatki so teritorialno razvrščeni po uredbi o Standardni klasifikaciji teritorialnih enot [opis in pojasnila], raven SKTE 5.
Podatki o spremembah posameznih občin so dostopni na povezavi.

LETO:
Sprememba referenčnega datuma objavljanja podatkov o teritorialnih enotah in o hišnih številkah
Z letom 2011 smo začeli objavljati podatke po stanju na prvi dan naslednjega polletja oz. naslednjega leta. Vendar gre za spremembo le v poimenovanju referenčnega datuma, vsebinske razlike pa ni: do 1. 1. 2011 smo prikazovali letne podatke po stanju 31. decembra ob 24.00, po 1. 1. 2011 pa prikazujemo letne podatke po stanju 1. januarja ob 00.00.Podatki so prikazani po stanju 1. januarja tekočega leta.

Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila