Podatkovni portal SI-STAT Statistično področje

Poraba energentov in zaloge v rudarstvu, predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu Podatki v PC-Axis formatu