Podatkovni portal SI-STAT Statistično področje

Povprečne mesečne plače po Standardni klasifikaciji dejavnosti 2002 (podatki do decembra 2008)Podatki v PC-Axis formatu