Podatkovni portal SI-STAT Okolje in naravni viri

Intenzivnost rabe naravnih virov, 1986-2015 Podatki v PC-Axis formatu