Podatkovni portal SI-STAT Okolje in naravni viri

Raziskave in razvoj, 2003-2014 Podatki v PC-Axis formatu