Podatkovni portal SI-STAT Okolje in naravni viri

Ekonomska rast, 1995-2015 Podatki v PC-Axis formatu