Podatkovni portal SI-STAT Okolje in naravni viri

Kakovost naravnih virov, 2000-2015 Podatki v PC-Axis formatu