Podatkovni portal SI-STAT Okolje in naravni viri

Računi snovnih tokov Podatki v PC-Axis formatu