Podatkovni portal SI-STAT Okolje in naravni viri

Izkoriščanje voda v industriji Podatki v PC-Axis formatu