Podatkovni portal SI-STAT Okolje in naravni viri

Odpadki iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti Podatki v PC-Axis formatu