Podatkovni portal SI-STAT Okolje in naravni viri

Poraba energentov in zaloge v rudarstvu, predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu Podatki v PC-Axis formatu