Podatkovni portal SI-STAT Okolje in naravni viri

Trdna, tekoča in plinasta goriva Podatki v PC-Axis formatu