Podatkovni portal SI-STAT Okolje in naravni viri

Energetska bilanca in energetski kazalniki Podatki v PC-Axis formatu