Podatkovni portal SI-STAT Okolje in naravni viri

Gozdarstvo na kmetijskih gospodarstvih Podatki v PC-Axis formatu