Podatkovni portal SI-STAT Okolje in naravni viri

Indeksi cen inputov v kmetijstvu (povprečje 2010=100), 2000-2017 Podatki v PC-Axis formatu