Podatkovni portal SI-STAT Okolje in naravni viri

Mleko in mlečni izdelki Podatki v PC-Axis formatu