Podatkovni portal SI-STAT Okolje in naravni viri

Prireja mesa in drugih živalskih proizvodov Podatki v PC-Axis formatu