Podatkovni portal SI-STAT Okolje in naravni viri

Popis intenzivnih sadovnjakov za leto 2000 - 2007