Podatkovni portal SI-STAT Okolje in naravni viri

Popis intenzivnih sadovnjakov za leto 2012 - 2017