Podatkovni portal SI-STAT Okolje in naravni viri

Popis tržnega vrtnarstva za leto 2000 - 2006