Podatkovni portal SI-STAT Okolje in naravni viri

Popis tržnega vrtnarstva za leto 2010 - 2016