Podatkovni portal SI-STAT Okolje in naravni viri

Pridelki in površina Podatki v PC-Axis formatu