Podatkovni portal SI-STAT Okolje in naravni viri

Gozdarstvo na družinskih kmetijah Podatki v PC-Axis formatu