Podatkovni portal SI-STAT Statistično področje

Aktivno prebivalstvo po Anketi o delovni sili - četrtletni podatki Podatki v PC-Axis formatu