Podatkovni portal SI-STAT Ekonomsko področje

Izobraževanje v uporabi IKT, posamezniki (16–74 let) Podatki v PC-Axis formatu