Podatkovni portal SI-STAT Ekonomsko področje

Uporaba elektronskih identifikacijskih postopkov, posamezniki (16–74 let) Podatki v PC-Axis formatu