Podatkovni portal SI-STAT Ekonomsko področje

Izvedba finančnih aktivnosti prek interneta, posamezniki (16–74 let) Podatki v PC-Axis formatu