Podatkovni portal SI-STAT Ekonomsko področje

Veščine za uporabo programske opreme, posamezniki (16–74 let) Podatki v PC-Axis formatu