Podatkovni portal SI-STAT Ekonomsko področje

Težave in omejitve pri e-nakupovanju, posamezniki (16–74 let) Podatki v PC-Axis formatu