Podatkovni portal SI-STAT Ekonomsko področje

Uporaba spletnih strani javnih ustanov (e-uprave), posamezniki (16–74 let) Podatki v PC-Axis formatu