Podatkovni portal SI-STAT Ekonomsko področje

Uporaba interneta, posamezniki (16–74 let) Podatki v PC-Axis formatu