Podatkovni portal SI-STAT Ekonomsko področje

Opremljenost gospodinjstev z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (IKT) Podatki v PC-Axis formatu