Podatkovni portal SI-STAT Ekonomsko področje

Vplivi uporabe IKT v podjetjih na okolje (zeleni IKT) Podatki v PC-Axis formatu