Podatkovni portal SI-STAT Ekonomsko področje

Ovire in prednosti uvedbe e-trgovanja v podjetjih Podatki v PC-Axis formatu