Podatkovni portal SI-STAT Ekonomsko področje

Izvedba aktivnosti IKT v podjetjih Podatki v PC-Axis formatu