Podatkovni portal SI-STAT Ekonomsko področje

Zaposlovanje strokovnjakov za IKT in izobraževanje zaposlenih za pridobivanje veščin za IKT Podatki v PC-Axis formatu