Podatkovni portal SI-STAT Ekonomsko področje

Nastanitvena statistika - stara metodologija, 1949-2010