Podatkovni portal SI-STAT Ekonomsko področje

Nastanitvena statistika, letni podatki, 2008-2017